1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Tarihte Bugün: Fazilet Partisi Kapatıldı!

Tarih 22 Haziran 2001'i gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerden dolayı Fazilet Partisi’nin temelli kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Tarihte Bugün: Fazilet Partisi Kapatıldı!
+ - 0

Tarih 22 Haziran 2001’i gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerden dolayı Fazilet Partisi’nin temelli kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Mahkeme, Nazlı Ilıcak ve Bekir Sobacı’nın milletvekilliklerinin sona ermesine ve 5 yıl siyasetten yasaklanmasına; eski milletvekilleri Merve Kavakçı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay’ın da 5 yıl siyasetten yasaklanmasına karar verdi.

Fazilet Partisi’nin Malları Hazineye Devredildi

Anayasa Mahkemesi, temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamayacağına ilişkin kapatılma isteminin reddine, Yalçın Acargün, Ali Hüner, Ertuğrul Ersoy, Tülay Tuğcu’nun karşı oyları ve oy çokluğuyla karar verdi.

Siyaset yasağı getirilenler, gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacaklar. Mahkeme’nin kararıyla Fazilet Partisi’nin malları Hazine’ye devredilecek.

Verilen karara Haşim Kılıç, Samia Akbulut, Salit Ada’nın karşı oyları olsa da, Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle temelli kapatma kararı oy çokluğuyla alındı.

Kapatma kararının verilmesiyle birlikte Fazilet Partisi’nin tüzel kişiliği sona erdi.

Fazilet Partisi’nin kapatma kararının tam metni

Anayasa Mahkemesi’nin Fazilet Partisi hakkında verdiği kapatma kararını, Mahkeme Başkanı Mustafa Bumin açıkladı. Kararın tam metni işte şu şekilde:

   A. Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamayacağına ilişkin kapatılma isteminin reddine, Yalçın Acargün, Ali Hüner, Ertuğrul Ersoy, Tülay Tuğcu’nun karşı oyları ve oy çokluğuyla,
       

  1. Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa’nın 68’inci ve 69’uncu, 2820 sayılı siyasi partiler kanunu değişik 101’inci maddesinin B bendi ve 103’üncü maddesi gereğince FP’nin temelli kapatılmasına, Haşim Kılıç, Sami Akbulut, Salit Ada’nın karşı oyları ve oy çokluğuyla,
  2. Beyan ve eğilimleriyle partinin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı’nın milletvekilliklerinin Anayasa’nın 84’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte sona ermesine oy birliğiyle,
  3. Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan üyeleri Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay’ın Anayasa’nın 69’uncu maddesinin 8’inci fıkrası gereğince gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacaklarına oy birliğiyle,
  4. Davalı partinin tüm mallarının 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 107’nci maddesi gereğince Hazine’ye geçmesine oy birliğiyle,
  5. Kapatma kararı verildiği tarihte parti tüzel kişiliğinin sona ermesine oy birliğiyle,Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin TBMM Başkanlığına, Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine oy birliğiyle 22.6.2001 gününde karar verildi.

“FP, bizim ideolojik bakımından anlaşamadığımız bir parti. Fakat demokrasilerde birbirlerinin karşıtı olan partilerin de uygarca, uzlaşı içinde karşı karşıya gelmeleri olağandır. Fakat Anayasamızdaki bazı hükümlerin kapatmayı fazlasıyla kolaylaştırıcı nitelikte olması yüzünden böyle oldu.”

Bülent Ecevit – Dönemin Başbakanı

“Bu Adalet Bakanı‘nın içinde bulunduğu hükümete güvenoyu verdiğim için hicap duyuyorum, utanç duyuyorum. Bu karar adaletin bağımsız olmadığını gösterdi”

Sebgetullah Seydioğlu – ANAP Diyarbakır Milletvekili

“Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru kabul edilen siyasi partilerin, düşüncelerin, fikirlerin ortadan kaldırılması gibi nitelenebilecek şekilde kapatılmasını, DYP olarak tasvip etmiyoruz.”

Ali Rıza Gönül – DYP Grup Başkanvekili

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz?