1. Ana Sayfa
 2. Bilgi

Kur’an-ı Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler ve Meslekleri

Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberler her biri dünya işleriyle meşgul olmuşlardır. İşte Kur'an'da ismi geçen peygamberler ve meslekleri...

Kur’an-ı Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler ve Meslekleri
Kur'an-ı Kerim'de İsmi Geçen Peygamberler ve Meslekleri
+ - 0

Kur’an-ı Kerim‘de isimleri zikredilen peygamber efendilerimizin her biri dünya işleriyle meşgul olmuşlar ve dünya geçimlerini bu yoldan tedarik etme yoluna başvurmuşlardır. Böylece hem insanlara güzel ve faydalı meslekleri öğretmişler, hem de insanlara muhtaç olmadan hayatlarını idame etmişlerdir. Bundan dolayı da tevhid akidesini kimseden korkmadan savunmuşlardır.

Kur’an’da İsimleri Geçen Peygamberler:

Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Âdem aleyhisselâmdan Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e kadar bir rivâyete göre 124.000, diğer bir rivâyete göre ise 224.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak yirmi sekiz tanesinin isimleri Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan peygamberlerin mübarek isimleri şunlardır:

 1. Âdem
 2. İdris
 3. Nûh
 4. Hûd
 5. Sâlih
 6. İbrâhîm
 7. Lût 
 8. İsmâîl
 9. İshâk
 10. Yâkûb
 11. Yûsüf
 12. Eyyûp
 13. Şuayb
 14. Mûsâ
 15. Hârûn
 16. Dâvûd
 17. Süleyman
 18. Yûnus
 19. İlyas
 20. Elyesa
 21. Zülkifl
 22. Zekeriyya
 23. Yahyâ
 24. Îsâ
 25. Üzeyr*
 26. Lokman*
 27. Zülkarneyn*
 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüssalatü vesselam)

* Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır:

 • Şît
 • Yûşâ
 • Cercis
 • Danyal

BAZI PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ

HZ. ADEM (AS): İlk ziraat mühendisi ve çiftçi idi.

HZ. ŞİD (AS): Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.

HZ. İDRİS (AS): İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.

HZ. NUH (AS): Marangozların, gemicilerin, denizcilerin piri idi.

HZ. HUD (AS): Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

HZ. SALİH (AS): Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

HZ. İBRAHİM (AS): Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)’a ve Mimar Sinan’a önderlik etmiştir.

HZ. LUD (AS): Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.

HZ. İSMAİL (AS): Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümanların da piridir.

HZ. İSHAK (AS): Çoban idi.

HZ. YAKUB (AS): Çoban idi.

HZ. YUSUF (AS): Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.

HZ. EYYÜB (AS): Ziraatcı idi.

HZ. ŞUAYB (AS): Ziraatcı idi.

HZ. MUSA (AS): Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)’a hizmetçilik etmiştir.

Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.

HZ. HARUN (AS): Vezir idi.

HZ. DAVUD (AS): Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut’un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

HZ. SÜLEYMAN (AS): Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O’dur.

HZ. ZÜLKİFL (AS): Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.

HZ. İLYAS (AS): Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.

HZ. YUNUS (AS): Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.

HZ. ÜZEYR (AS ): Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

HZ. LOKMAN (AS): Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

HZ. ZEKERİYYA (AS): Marangoz idi  Müsned, 2/405)

HZ. İSA (AS): Avcı idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piri idi. Aynı zamanda doktorların piridir..

HZ. MUHAMMED (SAV): Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz?