İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bilgi

Kur’an-ı Kerim’de Bahsedilen 7 Büyük Günah

İslam dini, emir ve yasaklarının yer aldığı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de her Müslümanın uyması ve uzaklaşması için emir ve yasaklar bildirilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen 7 büyük günah...

Kur’an-ı Kerim’de Bahsedilen 7 Büyük Günah
Kur'an-ı Kerim'de Bahsedilen 7 Büyük Günah
+ - 0

Dinin gerçek sahibi Allah Teala’nın kesin olarak yasakladığı bazı günahlar var ki bunlara 7 büyük günah denilmektedir.

Akli ve hissi birçok üstün yetenekle donaltılıp saygıdeğer bir varlık olarak yaratılan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insanın yaratanını tanıması ve ona ibadet etmesi yaratılışının özünü ve amacını teşkil ettiği gibi hayatını ve insan ilişkilerini onun istekleri doğrultusunda düzenlemesini de dünya ve ahiret mutluluğun anahtarını oluşturur.

İnsanların birbirlerinin hak ve hukukunu ihlal etmeden dirlik ve düzen içerisinde yaşayabilmesi için kurallara ve aynı zamanda bu kuralların iyi bir biçimde işletilmesine ve bireyler tarafından özümsenmesi ne de ihtiyaç vardır.

İslam dini, emir ve yasaklarının yer aldığı yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de her Müslümanın uyması ve uzaklaşması için emir ve yasaklar bildirilmiştir.

İşte Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen 7 büyük günah:

1. ŞİRK (ALLAH’A ORTAK KOŞMA)

Kur’an’da geçen 7 büyük günah : Şirk

Kelime anlamı itibariyle şirk “ortak olmak” veya “ortaklık”; “ortak koşmak” anlamındaki işrâktan isim konumunda bulunan şirk ise küfür demektir.

Şirk, ibadette, liderlikte veya zatı sıfatlarında Allah (cc)’a ortak koşmak anlamına gelir.

“Lokmân oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: “Sevgili oğlum! Allah’a ortak koşma; çünkü O’na ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır.”

Lokmân Suresi – 13

Diğer bir Ayet-i Kerime’de ise şöyle buyurulmuştur:

Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

Nisâ Suresi – 48

Abdurrahman b. Ebûbekir (r.a.), babası Hz. Ebûbekir’den (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah, “Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?” diye sorunca, ashâb, “Evet, buyur ey Allah’ın Resûlü!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah, “Allah’a ortak koşmak ve anaya babaya saygısızlık etmektir…” buyurdu.

(Buhârî, Edeb, 6)

Yorumlarınızı Merak Ediyoruz?